COVID Chronicles: Baby in Quarantine

COVID Chronicles: Baby in Quarantine

Handa na siyang lumabas!

Handa na siyang mahalin!

Hindi na siya mapipigilan kahit ng pandemic na ito!

Buntis o manganganak ngayong lockdown?

Sa panahon ngayon na may COVID-19, mahalagang may access pa rin ang mga Nanay sa ligtas na panganganak, antenatal at post-natal care.

Bawat isa sa komunidad ay may magagawa para mapangalagaan ang kalusugan ng mga kababaihan at kabataan.

Para sa mga pangangailangang pangkalusugan,

maaaring tumawag sa mga numerong ito

NCR free telemedicine hotlines:

Telimed Management and Medgate hotline: (02) 8424-1724

Globe Telehealth, Inc (KonsultaMD): (02) 7798-8000 (free for Globe/TM users)

O sa inyong local health centers at local health service providers.

#MaternalHealth